Alta no Club

CATEGORÍAS BASE

Desde Prebenxamíns a Xuvenis.

1- Cubrir Online FORMULARIO CATEGORÍAS BASE

2-Darse de ALTA en CLUBER. Aplización para realizar los pagos de las cuotas mediante tarjeta.

3- Descargar e cubir a AUTORIZACIÓN CATEGORÍA SUPERIOR

4- Para as categorías Prebenxamin, Benxamin e Alevin o certificado médico se sustituye por AUTORIZACION PATERNA.

5- Todos os xogadores desde Infantís a Xuvenis deben presentar obligatoriamente un CERTIFICADO MÉDICO especificando que son APTOS PARA A PRÁCTICA DO DEPORTE.

5.1- Tamen deben de presentar o CERTIFICADO MÉDICO os Alevíns que xogen cos Infantís.

6- PROTOCOLO COV19 Descargar, cubrir e enviar ao correo do club a DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA O REGRESO Á ACTIVIDADE
FEDERADA, MODELO 1

7- Enviar ao correo do club individualmente en formato PDF CERTIFICADO MÉDICO o AUTORIZACIÓN PATERNA a AUTORIZACIÓN CATEGORÍA SUPERIOR e MODELO 1.

8- Os xogadores novos deberan de darse de Alta na aplicación da Federación. Visitar a pestaña na nosa web ALTA NA FEDERACIÓN

9- Os que xa ao fixeron na tempada pasada recibirán un correo do club para confirmar a sua fichaxe.

NOTA

O seguro da Federación non cubre a os xogadores mentres non se valide toda a documentación requerida.

CATEGORÍA SENIOR

1- Cubrir Online FORMULARIO CATEGORÍA SENIOR

2- Enviar en formato PDF o correo do Club o CERTIFICADO MÉDICO

3- Estar dado de alta na Federación. Visitar a pestaña na nosa web ALTA NA FEDERACIÓN

4- Si xa se está dado de alta na federación recibirás un correo do club para confirmar a tua fichaxe.

5- PROTOCOLO COV19 Descargar, cubrir e enviar ao correo do club a DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA O REGRESO Á ACTIVIDADE
FEDERADA,
MODELO 2

CERTIFICADO MÉDICO

Todos os xogadores desde Infantís a Senior deben presentar obligatoriamente un CERTIFICADO MÉDICO especificando que son APTOS PARA A PRÁCTICA DO DEPORTE.

Tamen deben de presentr o CERTIFICADO MÉDICO os Alevíns que xogen cos Infantís.

Se pode facer de duas maneiras

1.-  Pedirlle ao pediatra ou ao médico de cabeceira nos cubra un certificado indicando có neno/a é APTO PARA A PRACTICA DO DEPORTE. (Hay médicos reacios a expedilo)

2.-Acudir a unha clínica privada. Recomendamos pola atención recibida CLINICAS AGORA

C/Bolivia 1, Bajo          CP: 15004 A Coruña         Tlf 881 91 53 96         www.agorapsicotecnico.com