PROTOCOLO SEGURO

PROTOCOLO USO SEGURO DEPORTIVO OBRIGATORIO
(Categorías Benxamin a Cadete)

MUY IMPORTANTE, COMUNICAR AL CLUB EL NÚMERO DE EXPEDIENTE

PROTOCOLO USO SEGURO DEPORTIVO OBRIGATORIO
(Categorías Xuvenil e Sénior)

URXENCIA NON VITAL

1- Chamar a GEROSALUD 981941111, nos indicaran a que centro médico debemos acudir.

2- Descargar na WEB da Federación o parte de accidentes «FEDERACIÓN / SEGURO DEPORTIVO».

3- Enviar a: servizosmedicos@fgbalonman.com, o parte cuberto indicando o número de expediente. Nolo devolverán sellado pola federación.

4- Una vez recibido este parte deberemos envialo a «siniestros@centroatencionalpaciente.es «

 • DATOS DA PÓLIZA A TER EN CONTA:
  NÚMERO DE PÓLIZA: 20220820313699
  TOMADOR: Federación Galega de Balonmán
  COMPAÑÍA: SURNE
  TELÉFONO DE ATENCIÓN: 981941111
  ACLARACIÓN SOBRE OS TIPOS DE ASISTENCIA A ASEGURADOS/AS:
  • URXENTE VITAL: Cando está en risco a vida da persoa asegurada.
  Nestes casos debemos acudir ao centro sanitario mais próximo, a compañía farase cargo
  da primeira asistencia durante as primeiras 24 horas, unha vez superada a asistencia
  médica de urxencias das primeiras 24 horas debemos trasladar a un centro concertado.
  • URXENTE:
  Accidentes que impliquen desprazamento ao hospital por accidentes cubertos na póliza
  que impliquen: traumatismos con perda de coñecemento breve, feridas abertas que
  requiran suturas ou curas complexas, contusións que fagan supoñer fracturas de ósos
  ou luxacións de grandes articulacións.

COVID19

1- SERGAS 900400116

2- FEDERACIÓN